Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

not-about-angels98
3565 5695 390
Reposted fromroyals royals viablackheartgirl blackheartgirl

July 05 2015

not-about-angels98
Nie wkłada się ręki w ogień po raz drugi, jeśli za pierwszym razem człowiek się sparzył.
— Charlaine Harris
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
not-about-angels98
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
not-about-angels98
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
not-about-angels98
Reposted frombluuu bluuu viaSkydelan Skydelan
not-about-angels98
Reposted frombluuu bluuu viaSkydelan Skydelan
not-about-angels98
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viapanameraicon panameraicon

July 04 2015

not-about-angels98
7999 65f9 390
Reposted fromkotowate kotowate viaciepla-vodka ciepla-vodka

June 26 2015

not-about-angels98
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— Adam Mickiewicz
not-about-angels98
not-about-angels98
not-about-angels98
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
not-about-angels98
Mężczyzna nudzi się kiedy ma przewagę. Kiedy ma kobietę na każde wezwanie. Kiedy ona przestaje być dla niego wyzwaniem. Kiedy on mówi skacz, a ona pyta jak wysoko. Kiedy chce spędzić z nim każdą wolną chwilę.
— pokolenieikea
not-about-angels98
Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
Reposted frommefir mefir viahunsert hunsert
not-about-angels98
Mówią żeś wredna i niebezpieczna
Że prędzej czy później staniesz w moich drzwiach
Że w twe sidła łatwo wejść jak nożem w masło
Z drugiej strony uciec nie ma jak
— Happysad Niezapowiedziana
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

June 24 2015

not-about-angels98
2082 eb50 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaola4650 ola4650
not-about-angels98
Jest tylko jedna zasada. Nie krępować się i robić to na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaola4650 ola4650
not-about-angels98
Jest tylko jedna zasada. Nie krępować się i robić to na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaola4650 ola4650

June 23 2015

not-about-angels98
8884 7eda 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatosiaa tosiaa
not-about-angels98
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.
— K. Grochola
Reposted fromswojszlak swojszlak viaola4650 ola4650
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl