Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

not-about-angels98
not-about-angels98

August 19 2019

not-about-angels98
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viablackheartgirl blackheartgirl

August 13 2019

not-about-angels98

“Come on, baby.”

not-about-angels98
0211 98a9 390
Reposted frommoai moai

August 08 2019

not-about-angels98
2627 c31a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
not-about-angels98
1793 3117 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viascorpix scorpix
not-about-angels98

Potrafisz czasem odpuścić? Ale nie wtedy, kiedy Ci się nie chce, tylko wtedy, kiedy aż Cię świerzbi, żeby naprawiać, udowadniać i przekonywać do swoich racji.
Weź książkę, kawę lub głęboki oddech i pozwól rzeczom się toczyć. 
Zobaczysz świat bez Ciebie też przetrwa.

Poukładaj szczęście.

— "Nic nie jest proste. Kobiecy świat"
not-about-angels98
Będziesz zbierać kwiaty 
będziesz się uśmiechać 
będziesz liczyć gwiazdy 
— Marek Grechuta
Reposted fromkaaro kaaro viablackheartgirl blackheartgirl

July 27 2019

not-about-angels98
6173 f53a 390
not-about-angels98
"Niewierność zaczyna się wtedy, gdy o czymś bardzo ważnym, intymnym w swoim życiu chcesz najpierw powiedzieć komuś innemu, a nie swojemu partnerowi lub partnerce. Można zdradzać w ogóle nie wychodząc z domu."
~ Janusz Leon Wiśniewski

July 21 2019

not-about-angels98
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadexteroo dexteroo

July 18 2019

not-about-angels98
Nigdy nie próbuj gonić za miłością, uczuciem lub uwagą. Jeśli nie jest to swobodnie okazane przez inną osobę, nie warto o to zabiegać.
— znalezione.

July 08 2019

not-about-angels98
not-about-angels98
6717 4dd9 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawakemeupx wakemeupx

June 12 2019

not-about-angels98
1010 6419 390
not-about-angels98
Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… 
Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność. I odwrotnie - ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.
— Alan Watts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
not-about-angels98
0217 4469 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx

June 08 2019

not-about-angels98

May 31 2019

not-about-angels98
6114 a1ac 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl