Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

5208 9929 390
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viascorpix scorpix
not-about-angels98
1761 ce2b 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix
not-about-angels98
Reposted fromkriokineza kriokineza viamy-life my-life
not-about-angels98
0266 8e39 390
Reposted fromdailylife dailylife viamy-life my-life
not-about-angels98

"Moja ukochana zachorowała. Stała się nerwowa ze względu na problemy w pracy, życie osobiste, niepowodzenia i dzieci. Schudła 15 kg i ważyła zaledwie 45 kg. Wyglądała na wychudzoną i bez końca płakała. Daleko jej było do szczęśliwej kobiety. Cierpiała na uporczywe bóle głowy, bóle serca, bóle nerwowe w plecach i żebrach. Nie mogła spać, zasypiała dopiero nad ranem i cały dzień czuła się zmęczona. Nasz związek stanął pod znakiem zapytania. Jej uroda gdzieś uleciała pozostawiając ją w samotności. Sińce pod oczami pogłębiały się, jej głowa się trzęsła, a ona sama przestała o siebie dbać. Odrzucała propozycje filmowe, nie przyjmowała żadnej roli. Straciłem nadzieję i zacząłem się zastanawiać nad separacją… 

Ale wtedy zadecydowałem się działać. Przecież miałem najpiękniejszą kobietę na świecie. Piękność, do której wzdycha połowa mężczyzn i kobiet na ziemi, a ja byłem tym, który ma przywilej zasypiać u jej boku i ja przytulać. Zacząłem ją zasypywać kwiatami, pocałunkami, komplementami. Zaskakiwałem w każdej minucie. Dawałem prezenty I żyłem dla niej. Publicznie się wypowiadałem jedynie o niej. Skupiłem się wyłącznie na niej. Chwaliłem przed nią samą, a także przed przyjaciółmi. Nie uwierzycie, lecz ona rozkwitła. Poczuła się lepiej. Przybrała na wadze, jej nerwowość stała się przeszłością, a ona sama pokochała mnie mocniej niż kiedykolwiek. Nie miałem pojęcia, że może kochać aż tak mocno.


I wtedy zrozumiałem ważną rzecz: kobieta jest odzwierciedleniem mężczyzny. Jeśli prawdziwie ją kochasz, stanie się dla ciebie wszystkim.” 

— Brad Pitt
Reposted fromsoupdujour soupdujour vianaturalginger naturalginger
not-about-angels98
not-about-angels98
not-about-angels98
not-about-angels98

February 15 2018

not-about-angels98
Nie interesują mnie te wszystkie wojny, bitwy, kłótnie i wszelkie inne emocjonalne chaosy. Nie mam czasu na skupianie się na tym, co wzbudza negatywne uczucia. To największy paradoks życia, że dopiero w obliczu śmierci, uświadamiamy sobie jak ważny jest czas i właściwe wykorzystywanie chwil, które mamy. Skupiam się więc na tym co dobre. Na tym co daje mi radość i spokój. Wybaczam, odpuszczam i idę dalej. Oddycham z ulgą. Już wiem jak kochać świat spełnioną miłością.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
not-about-angels98
2228 983f 390
Reposted fromoutoflove outoflove
not-about-angels98
not-about-angels98
2260 8bd8 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
not-about-angels98
Gdy jutro usłyszycie: prochem jesteś i w proch się obrócisz, pomyślcie, że chodzi tu też o to, że powstaliśmy z rajskiego prochu i do niego wrócimy. To nie przekleństwo, a obietnica.
— o. Grzegorz Kramer
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viagabrynia gabrynia
not-about-angels98
Każdy ma swoją lepszą i gorszą wersję. Tę lepszą pokazujemy światu, tę gorszą ubieramy w kapcie i straszymy nią w domu. Czasami tak trzeba. Po prostu.
— Gabriela Gargaś
not-about-angels98
not-about-angels98
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie 
o tym, czego nie zna.
— A. Camus
not-about-angels98
9080 4571 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viazapominanie zapominanie

February 01 2018

not-about-angels98
6324 0e71 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamoai moai
not-about-angels98
8926 814a 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl