Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

not-about-angels98
Nigdy nie próbuj gonić za miłością, uczuciem lub uwagą. Jeśli nie jest to swobodnie okazane przez inną osobę, nie warto o to zabiegać.
— znalezione.

July 08 2019

not-about-angels98
not-about-angels98
6717 4dd9 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawakemeupx wakemeupx

June 12 2019

not-about-angels98
1010 6419 390
not-about-angels98
Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… 
Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność. I odwrotnie - ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.
— Alan Watts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
not-about-angels98
0217 4469 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx

June 08 2019

not-about-angels98

May 31 2019

not-about-angels98
6114 a1ac 390
not-about-angels98
Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać mu na to, żeby był, jaki jest.
— William Wharton – Tato
Reposted fromnyaako nyaako vialiteratka literatka
not-about-angels98
9853 fe7e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialiteratka literatka
not-about-angels98
2698 feca 390
Reposted fromagatiszka agatiszka vialiteratka literatka
not-about-angels98
3475 d8b6 390
Reposted fromlaters laters viawishyouwerehere wishyouwerehere
not-about-angels98
not-about-angels98
9274 6cf7 390
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa vialiteratka literatka
not-about-angels98
Reposted fromshakeme shakeme viaszmaragdowykot szmaragdowykot

February 01 2019

not-about-angels98
9443 586f 390
Reposted fromkatalama katalama viawakemeupx wakemeupx
not-about-angels98
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP

January 31 2019

not-about-angels98
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaazathiana azathiana
not-about-angels98

November 08 2018

not-about-angels98
Musisz mieć kogoś, komu nie przeszkadzają Twoje poplątane włosy i mokre od deszczu końcówki. Kogoś, przy kim będziesz mogła smarkać nos w chusteczkę, a On i tak będzie patrzył na Ciebie z miłością. Kogoś, przy kim będziesz zasypiać w spokoju i budzić się, nadal trzymając Jego dłoń. Kogoś, na kogo popatrzysz, jak śpi i z oczu polecą Ci łzy, bo poczujesz, że masz wszystko. Musisz mieć kogoś, kogo będziesz całować namiętnie w ciągu dnia i delikatnie na dobranoc. Kogoś, za kim będziesz tęsknić, mimo zaledwie jednego dnia rozłąki. Kogoś, kto będzie dawał Ci wygrywać w ping ponga i inne gry, w które będzie grał tylko dlatego, bo Ty będziesz tego chciała. Kogoś, kto Cię przytuli nawet, gdy będziesz mu dokuczać. Kogoś, kto będzie Cię zwyczajnie kochał. Po prostu. Bez żadnego ‘ale’. Kochać tak, jak się powinno kochać. Prawdziwie.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapatronus patronus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl