Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2018

6399 0115 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viapanmrok panmrok
not-about-angels98
Bóg nie może oderwać od ciebie swych oczu! Nawet na jedną miliardową część sekundy. Jest zawsze blisko. Żyje, by słuchać bicia twego serca. Uwielbia wsłuchiwać się w słowa twojej modlitwy. Wolałby umrzeć za twój grzech, zanim ty umarłbyś w tym grzechu, i tak też uczynił.
— Max Lucado
Reposted fromyourtitle yourtitle viaMsChocolate MsChocolate
not-about-angels98
Mój ojciec radził, żeby nigdy nie roztrząsać powodów decyzji, kiedy już klamka zapadnie. 
— Andrew Motion
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaMsChocolate MsChocolate

March 26 2018

0898 0b21 390

Cracow

Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianezavisan nezavisan

March 24 2018

not-about-angels98
"Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat."
— William Wharton - "Al"
not-about-angels98
9719 99d1 390
Reposted frommoai moai viablackheartgirl blackheartgirl

March 23 2018

not-about-angels98
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
— deliriavisionary.soup.
not-about-angels98
1587 bc9a
Reposted fromheroes heroes viaMaryiczary Maryiczary
not-about-angels98
Bycie z kimś nieodpowiednim ze strachu przed samotnością nie jest dobre. Przyrzekam, że z nim będziesz jeszcze bardziej samotna, niż gdybyś z nim nie była. Miłość nie odpycha. Miłość nie dusi. Sprawia, że świat kwitnie. Ona mnie tego nauczyła. Nauczyła mnie, jak działa miłość, jestem pewien, że ciebie nauczyła tego samego.
— Brittainy C. Cherry - "Siła, która ich przyciąga"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
not-about-angels98
DZIŚ PROSZĘ..

Dziś proszę Cię byś dostrzec raczył
Że spojrzeć nie znaczy zobaczyć.

Że choć byś miał żelazne dłonie
To unieść nie oznacza donieść.

Że choć pogrążysz się w zadumie
To wiedzieć nie znaczy zrozumieć.

Że właśnie o tym milczą groby
Że dotknąć nie oznacza zdobyć.
— K.C.Buszman, Dziś proszę..
Reposted frommonstrum monstrum viaaggape aggape
not-about-angels98
Przypomnij sobie jakiś konkretny bolesny moment ze swojego życia, a potem przypomnij sobie, że to uczucie nie trwało wiecznie, choć obawiałaś się, że tak będzie. Pamiętaj, że życie potoczy się dalej, a czas naprawdę leczy rany.
— pogromcazelkow.soup.
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viamy-life my-life
not-about-angels98
Badania pokazują, że straty, których doświadczamy we wczesnym dzieciństwie, czynią nas wrażliwymi na każdą stratę, jakiej doświadczamy w późniejszym życiu. Tak więc w połowie naszego życia naszą reakcją na śmierć w rodzinie, na rozwód, na utratę pracy może być poważna depresja- może to być reakcja bezbronnego, bezradnego i przepełnionego złością dziecka.
— Judith Viorst
Reposted fromyourtitle yourtitle viaMsChocolate MsChocolate

March 22 2018

not-about-angels98
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się. 
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie. Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— Shams z Tabrizu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadolinasmokow dolinasmokow

March 21 2018

not-about-angels98
8384 644d 390
not-about-angels98
3487 a827 390
Reposted frominfinitearms infinitearms viastrangeme strangeme
not-about-angels98
Z treningiem jest jak ze związkiem. To że osiągnąłeś już bardzo dobre efekty, nie oznacza że możesz przestać się starać. Bo gdy przestaniesz się starać, efekty znikną.
— Akop Szostak
Reposted fromlovvie lovvie viablackheartgirl blackheartgirl
not-about-angels98
Już nie pamiętam
Jak było źle
O co nam poszło
Zgubiłem się

I gdybym mógł
Cofnąłbym czas
Chciałbym to przeżyć
Kolejny raz
Czułem najmocniej
I tego mi brak
— Kortez
Reposted fromakward akward viablackheartgirl blackheartgirl
not-about-angels98
9033 e53b 390
not-about-angels98
Ten sam błąd popełniony drugi raz już nie jest błędem - to wybór.
Reposted fromszukajacsiebie szukajacsiebie viaoutoflove outoflove

March 15 2018

not-about-angels98
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz?
— tumblr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl